Stockholms Badmintonförbund

Om Förbundet

Stockholms badmintonförbund har till uppgift att utveckla badmintonsporten i Stockholm samt stötta de 28 badminton klubbar som är etablerade i distriktet. Det gör vi med en mängd olika aktiviteter där vi är direkt drivande i vissa projekt och/eller indirekt drivande och stöttar ekonomiskt i andra projekt.
Styrelsen
Pär Helmersson Ordförande
Johanna Sörman Vice ordförande
Cecilia Närfors Ledamot
Karin Hedin Ledamot
Mikael Nilsson Ledamot
Boxiao Pan Ledamot
Kansli: Benny Eklund
Kontakt: badminton.stockholm@telia.com
Breddresa Stockhoms Badmintonförbund
Vill du synas här?

Annonsplats