Påsklovsläger

Den 12-14 april 2023
 

Plats:                  Enskede Rackethall

Deltagare:           U11- U17 spelare från Stockholms Badmintonklubbar. Nivå 1 och 3

Dag läger:     Den 12,13,14 april kl. 10.00-15,30

Tränare:         Ansvarig chefstränare Kristin Evernäs, Mathias Borg, Nishant Kauthekar samt hjälptränare från Stockholms klubbar.

Kostnad:    500:-/ person banhyra, bollar, Sveriges bästa tränare, lunch. Faktureras klubbgemensamt i efterhand.

Anmälan sker klubbgemensamt till: Badminton Stockholm badminton.stockholm@telia.com

Anmäl namn, klass (U11-U17) Nivå (1 eller 3), max 60 deltagare.

Sista anmälningsdag den 30 mars 2023. Anmälan endast från klubbarna.